Συγκεκριμένα αναλαμβάνουμε και εξασφαλίζουμε ην τεχνική αρτιότητα του φακέλου που θα υποβληθεί, ταυτίζοντας απόλυτα τις πραγματικές επενδύσεις με τις προδιαγραφές και τους όρους της κάθε προκήρυξης

Επίσς, αναλαμβάνουμε τη συνεχή και άμεση υποστήριξη του επενδυτικού φακέλου κατά όλες τις φάσεις εκτέλεσης των επενδύσεων (προετοιμασία, υποβολή, αξιολόγηση, έλεγχος και εκταμίευση της χρηματοδότησης)

 

Ειδικότερα οι υπηρεσίες συμβούλου για την χρηματοδότηση Επενδυτικών Σχεδίων περιλαμβάνουν:

  • Έλεγχος Επιλεξιμότητας Επενδυτή και Επενδύσεων
  • Τεχνική Υποστήριξη στην φάση της επιλογής και διάρθρωσης των επενδύσεων
  • Προετοιμασία Επενδυτικού Φακέλου
  • Υποβολή & Αξιολόγηση Επενδυτικού Φακέλου
  • Παρακολούθηση κατά την Εκτέλεση των Επενδύσεων
  • Ολοκλήρωση Επενδύσεων, Έλεγχος και Εκταμίευση Επιχορήγησης

Ενημερωθείτε για τις εξελίξεις

Ενημερωθείτε άμεσα στο email σας για τις εξελίξεις στον χώρο των επιχειρήσεων και της οικονομίας

Επιλογιστική Ο.Ε © Πνευματική ιδιοκτησία 2017 - Κατασκευή ιστοσελίδων Web Expert