Ενημερωθείτε άμεσα στο email σας
για τις εξελίξεις στον χώρο
των επιχειρήσεων και της οικονομίας

Η ΕΠΙΛΟΓΙΣΤΙΚΗ  παρέχει ολοκληρωμένες και αξιόπιστες  λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις, για εποπτεία του Λογιστηρίου και την πλήρη ανάληψη της τήρησης των Λογιστικών Βιβλίων  και ταυτόχρονα έγκαιρες και έγκυρες λύσεις σε όλες τις περίπλοκες και σύνθετες λογιστικές και φορολογικές υποθέσεις νομικών και φυσικών προσώπων.

Επιλογιστική Ο.Ε © Πνευματική ιδιοκτησία 2018 - Κατασκευή ιστοσελίδων Web Expert