Ενημερωθείτε άμεσα στο email σας
για τις εξελίξεις στον χώρο
των επιχειρήσεων και της οικονομίας

Πλήρης υπηρεσία μισθοδοσίας

 1. Υπολογισμός μισθοδοσίας εργαζομένων για όλους τους τύπους αποδοχών (ασθενείας, υπερωρίες, έκτακτα, νυχτερινά, αργίες)
 2. Κρατήσεις για οποιοδήποτε ασφαλιστικό ταμείο, ΦΜΥ, ΧΜΥ, δάνεια και προκαταβολές.
 3.  Υπολογισμός επιδόματος αδείας και δώρα εορτών σε οποιαδήποτε μισθολογική περίοδο.
 4.  Υπολογισμός αποζημίωσης, αδείας και απόλυσης.
 5. Τρόπος εξόφλησης επιλογή ανά εργαζόμενο με επιταγή, μετρητά ή μέσω τραπέζης
 6. Αναδρομικά αυτόματος υπολογισμός με ιστορικό, σύμφωνα με τις; ανάγκες κάθε επιχείρησης
 7. Αποδείξεις πληρωμών, εκτυπώσεις σε μηνιαία βάση με τα μισθοδοτικά στοιχεία κάθε εργαζόμενου.
 8. Εκτυπώσεις εφορίας. Ατομικές βεβαιώσεις φόρου μισθωτών υπηρεσιών και οριστική τέλους έτους.
 9. Καταστάσεις εισφορών για κάθε περίοδο κατά τομέα και κλάδο ασφάλισης
 10. Συγκεντρωτικές καταστάσεις αποδοχών ή κρατήσεων μηνός, περιόδων ή έτους.
 11. Μηχανογραφικό ΙΚΑ. Πλήρης υποστήριξη μέσω Ίντερνετ Μηχανογραφικού συστήματος ΙΚΑ Αποστολή Α.Π.Δ. και εξόφληση εισφορών μέσω τραπεζικών λογ/σμων.

Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού και Εργατικά

 1. Ατομικές συμβάσεις εργασίας
 2. Αναγγελίες και καταγγελίες συμβάσεων εργασίας
 3. Άμεση ηλεκτρονική υποβολή πίνακα ωρών εργασίας
 4. Αξιολόγηση υποψηφίων για πρόσληψη
 5. Εκπαίδευση προσωπικού
 6. Οργάνωση προγραμμάτων εκπαίδευσης μέσω ΛΑΕΚ
 7. Παρακολούθηση προγραμμάτων επιχορήγησης νέων θέσεων εργασίας ΟΑΕΔ

Επιλογιστική Ο.Ε © Πνευματική ιδιοκτησία 2018 - Κατασκευή ιστοσελίδων Web Expert