Ενημερωθείτε άμεσα στο email σας
για τις εξελίξεις στον χώρο
των επιχειρήσεων και της οικονομίας

Συγκεκριμένα αναλαμβάνουμε και εξασφαλίζουμε ην τεχνική αρτιότητα του φακέλου που θα υποβληθεί, ταυτίζοντας απόλυτα τις πραγματικές επενδύσεις με τις προδιαγραφές και τους όρους της κάθε προκήρυξης

Επίσς, αναλαμβάνουμε τη συνεχή και άμεση υποστήριξη του επενδυτικού φακέλου κατά όλες τις φάσεις εκτέλεσης των επενδύσεων (προετοιμασία, υποβολή, αξιολόγηση, έλεγχος και εκταμίευση της χρηματοδότησης)

 

Ειδικότερα οι υπηρεσίες συμβούλου για την χρηματοδότηση Επενδυτικών Σχεδίων περιλαμβάνουν:

  • Έλεγχος Επιλεξιμότητας Επενδυτή και Επενδύσεων
  • Τεχνική Υποστήριξη στην φάση της επιλογής και διάρθρωσης των επενδύσεων
  • Προετοιμασία Επενδυτικού Φακέλου
  • Υποβολή & Αξιολόγηση Επενδυτικού Φακέλου
  • Παρακολούθηση κατά την Εκτέλεση των Επενδύσεων
  • Ολοκλήρωση Επενδύσεων, Έλεγχος και Εκταμίευση Επιχορήγησης

Επιλογιστική Ο.Ε © Πνευματική ιδιοκτησία 2018 - Κατασκευή ιστοσελίδων Web Expert