Ενημερωθείτε άμεσα στο email σας
για τις εξελίξεις στον χώρο
των επιχειρήσεων και της οικονομίας

Η ΕΠΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ο.Ε. ιδρύθηκε το 1995 από τον Σιαμπανόπουλο Αντώνιο, ο οποίος μέχρι και σήμερα είναι ο βασικός μέτοχος της εταιρείας. Το 2017 άλλαξε η νομική της μορφή και η επωνυμία έγινε ΕΠΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε. Η εταιρεία επιβλέπει, συμβουλεύει και στηρίζει εκατοντάδες μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις.

Απασχολεί οκτώ μόνιμα εργαζόμενους και αρκετούς εξωτερικούς συνεργάτες και στο πελατολόγιό της βρίσκονται οι μεγαλύτερες Ανώνυμες Εταιρίες του Ν. Κοζάνης.

Ο Σιαμπανόπουλος Αντώνιος είναι Πτυχιούχος του Οικονομικού Τμήματος της Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Θεσσαλονίκης.

Εργάστηκε στον Αγροτικό Βιοτεχνικό Συνεταιρισμό Βελβεντού ως υπεύθυνος οργάνωσης του Λογιστηρίου αλλά και της παραγωγής και των πωλήσεων του Συν/σμού.

Το 1989 σε συνεργασία με άλλους νέους επιστήμονες ίδρυσαν την Εταιρεία Συμβούλων ΕΠΙ Ε.Π.Ε., στης οποίας το τμήμα υποστήριξης των επιχειρήσεων, ήταν υπεύθυνος μέχρι τον Οκτώβριο του 1994, και το οποίο ίδρυσε και επέβλεπε δεκάδες Ανώνυμες Εταιρείες και Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης προσφέροντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης και οργάνωσης σε μόνιμη βάση.

Ο Αντώνιος Σιαμπανόπουλος διακρίνεται για την πλούσια κοινωνική του δράση καθώς έχει διατελέσει αντιπρόεδρος του Εκθεσιακού Κέντρου Κοζάνης, οικονομικός επόπτης του Ε.Β.Ε Κοζάνης και μέλος Δ.Σ. του Κέντρου Διαβαλκανικής Συνεργασίας.

ΕΠΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε.
ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 17 – ΚΟΖΑΝΗ – ΤΚ 50132
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΟΑΕΕ: 794 – ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 011539936000
Α.Φ.Μ.: 082893421 – Δ.Ο.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ
ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 57.900 €
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ: ΣΙΑΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΕΤΑΙΡΟΙ: ΣΙΑΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 17- ΚΟΖΑΝΗ, ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΣΙΑΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 17- ΚΟΖΑΝΗ, ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Επιλογιστική Ο.Ε © Πνευματική ιδιοκτησία 2018 - Κατασκευή ιστοσελίδων Web Expert