Ενημερωθείτε άμεσα στο email σας
για τις εξελίξεις στον χώρο
των επιχειρήσεων και της οικονομίας

Λογιστικές Υπηρεσίες

Τήρηση λογιστικών βιβλίων όλων των κατηγοριών.(απλογραφικά – διπλογραφικά) και όλων των εταιρικών μορφών (Ατομικές,ΟΕ,ΕΕ,ΙΚΕ, ΕΠΕ,ΑΕ, Νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαραχτήρα, σωματείων συλλόγων, Δημοτικών επιχειρήσεων και Νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου)

Σύνταξη ισολογισμών και όλων των οικονομικών καταστάσεων τέλους χρήσης με βάση τα Ελληνικά λογιστικά πρότυπα(ΕΛΠ) η τα Διεθνή λογιστικά πρότυπα(ΔΛΠ)

Παραγωγή μηνιαίων ισοζυγίων, καταστάσεων υπολοίπων και άλλων αναφορών για τακτή ενημέρωση των πελατών για την πορεία των επιχειρήσεών τους

Διεξαγωγή ελεγκτικών εργασιών, επαληθεύσεων ,εντοπισμός και διόρθωση προβλημάτων με βάση τον τρόπο ελέγχου του ΣΔΟΕ (προληπτικός έλεγχος) και των ελεγκτών της Δ.Ο.Υ. (έμμεσες τεχνικές ελέγχου) για πλήρη προετοιμασία και ετοιμότητα σε περίπτωση φορολογικού ελέγχου

Φοροτεχνικές Εργασίες

  • Ηλεκτρονική υποβολή και τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου για κάθε είδος φορολογικής δήλωσης νομικών και φυσικών προσώπων
  • Φορολογικοί συμβιβασμοί και προσφυγές
  • Δηλώσεις ΦΠΑ περιοδικές και εκκαθαριστικές
  • Διαδικασίες απαλλαγής και Επιστροφής ΦΠΑ
  • Δηλώσεις Φ.Μ.Υ.
  • Δηλώσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτων
  • Δηλώσεις Ε.Ν.Φ.Ι.Α και παρακολούθηση των δόσεων
  • Στήσιμο ρυθμίσεων και παρακολούθηση των δόσεων των ληξιπρόθεσμων φορολογικών υποχρεώσεων.

Επιλογιστική Ο.Ε © Πνευματική ιδιοκτησία 2018 - Κατασκευή ιστοσελίδων Web Expert