Ενημερωθείτε άμεσα στο email σας
για τις εξελίξεις στον χώρο
των επιχειρήσεων και της οικονομίας

  1. Σύσταση Α.Ε., Ε.Π.Ε.,Ι.Κ.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε.,Συν/σμων, ΚΟΙΝΣΕΠ και ατομικών επιχειρήσεων
  2. Μετατροπές και συγχωνεύσεις βάσει αναπτυξιακών κινήτρων (Ν.Δ. 2190/20, 1297/72 και 2166/93).
  3. Συγχωνεύσεις με απορρόφηση ή σύσταση νέας εταιρείας, διασπάσεις και απόσχιση κλάδου επιχείρησης
  4. Ενάρξεις, μεταβολές και διακοπές εργασιών επιχείρησης
  5. Εκκαθάριση και οριστική λύση προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε., Ε.Ε.) και Νομικών προσώπων ( Α.Ε. , Ε.Π.Ε.,Ι.Κ.Ε. κλπ)

Επιλογιστική Ο.Ε © Πνευματική ιδιοκτησία 2018 - Κατασκευή ιστοσελίδων Web Expert